Symposiwm undydd ar eogiaid a brithyllod

Symposiwm undydd ar eogiaid a brithyllod

 

Croesawyd Symposiwm Undydd ar Eogiaid a Brithyllod i Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy, Prifysgol Abertawe, ar y cyd â SMARTAQUA ar 14 Tachwedd 2018.

Cafwyd anerchiadau gan gynrychiolwyr o Brifysgol Abertawe; NERC Centre for Ecology & Hydrology, Caeredin ac Afonydd Cymru, a oedd yn trin a thrafod cadwraeth eog a brithyll o safbwyntiau gwahanol. Bu siaradwyr yn cyflwyno pynciau amrywiol o symudiad pysgod, meicrobiom a’r defnydd o eDNA.

Gweler y rhaglen isod:

Document showing the symposium programme

Salmon and Trout Day programme

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP