Y PROSIECT

Y PROSIECT

Mae SMARTAQUA yn brosiect tair blynedd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.
Gyda’n gilydd, byddwn yn:

  • Creu rhwydwaith ar gyfer cydweithredu rhwng busnesau dyframaeth difwyd a’r byd academaidd yng
    Nghymru
  • Datblygu cynnyrch a phrosesau newydd i gefnogi twf economaidd
  • Cefnogi mewnfuddsoddiad
  • Hybu rhagoriaeth ym maes gwyddoniaeth

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP