NEWYDDION

NEWYDDION

Oeddech chi’n gwybod bod SMARTAQUA yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe?
Neu ein bod wedi cael y pleser o gynnal cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Bysgod Môr Cymru (SWAC)? Beth yw SWAC?
Beth am weld yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud neu beth sy’n digwydd nesaf.

 • Swansea science fair
  Dewch gyda ni am dro o dan y môr a’i donnau i weld dirgelion pysgod, gwymon a chregyn gleision.
  Dewch gyda ni am dro o dan y môr a’i donnau i weld dirgelion pysgod, gwymon a chregyn gleision. Dewch i gwrdd â’r pysgodyn abwyd – pysgodyn mwyaf eithafol y byd. Pryd? Dewch i gwrdd â ni ar 3 Tachwedd, 2018 rhwng 10:00 a 17:00. Ble?  O flaen...
 • Llyfr Onliney ffactor AWE o bysgod, gwylanod a chregyn gleision yma
  Llyfr Onliney ffactor AWE o bysgod, gwylanod a chregyn gleision yma
    Yn llwyd iawn tu fas ond yn glyd braf yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe. Bu criw SMARTAQUA yn croesawu ymwelwyr o bob oed a chefndir. Roedd gennym wymon, cregyn gleision a physgod mawr a mân. Cafodd plant a rhieni, ac ambell fam-gu a thad-cu, eu syfrdanu’n llwyr...
 • P
  Ymweliad yr Asiantaeth Safonau Bwyd â Phrifysgol Abertawe
   ...
 • Document showing the symposium programme
  Symposiwm undydd ar eogiaid a brithyllod
    Croesawyd Symposiwm Undydd ar Eogiaid a Brithyllod i Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy, Prifysgol Abertawe, ar y cyd â SMARTAQUA ar 14 Tachwedd 2018. Cafwyd anerchiadau gan gynrychiolwyr o Brifysgol Abertawe; NERC Centre for Ecology & Hydrology, Caeredin ac Afonydd Cymru, a oedd yn trin a thrafod...
 • Sut gall ymchwil meicrobiom fod o fudd i ddyframaeth y DU?
  Sut gall ymchwil meicrobiom fod o fudd i ddyframaeth y DU?
  Bu Dr Tamsyn Uren Webster yn rhoi sgwrs mewn gweithdy Canolfan Cydweithredol ar Ymchwil Ddyfarmaeth y DU yn Aberdeen (22-23 Tachwedd 2018). Cyfuniad o boblogaethau bacteria, archaea, ffyngi a firysau sy’n byw naill ai ar neu mewn anifail yw meicrobiom. Mae’r meicrobiom yn effeithio ar iechyd, twf...
 • Pa mor wahanol yw ieir môr o dras wahanol?
  Pa mor wahanol yw ieir môr o dras wahanol?
  Mae cyhoeddiad newydd gan dîm SMARTAQUA yn awgrymu bod rhai poblogaethau ieir môr yn fach iawn ac yn cynnwys amrywiaeth genetig isel iawn, sy’n golygu eu bod nhw’n arbennig o fregus i’w gorddefnyddio ac yn agored i fewnfynediad genetig. Cyhoeddir y canlyniadau’r wythnos hon, sy’n dangos gwahaniaethau...
 • Canlyniadau newydd am les tilapia
  Canlyniadau newydd am les tilapia
  Mae cyhoeddiad newydd gan dîm SMARTAQUA yn awgrymu y gallai stocio pysgod tilapia a ffermir ar ddwyseddau uchel fod o fudd i’w lles nhw, a’u gwneud yn llai goresgynnol pe baent yn dianc. Cyhoeddwyd yr astudiaeth yn y Royal Society Open Science ddechrau fis Rhagfyr, sy’n ystyried...
 • Symposiwm 1af ar Lesiant mewn Acwaddiwylliant
  Symposiwm 1af ar Lesiant mewn Acwaddiwylliant
  Mae Canolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy Prifysgol Abertawe, mewn cydweithrediad â SMARTAQUA yn croesawu’r Dangosyddion Lles ar gyfer Rhywogaethau Newydd mewn Dyframaeth ar 14 Mai 2019.Gan ddefnyddio cyfraniadau ymchwilwyr, y diwydiant a rheoleiddwyr, bydd y symposiwm hwn yn archwilio’r elfennau cyffredin a gwahanol mewn gofynion lles rhywogaethau gwahanol...

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP