NEWYDDION

NEWYDDION

Oeddech chi’n gwybod bod SMARTAQUA yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe?
Neu ein bod wedi cael y pleser o gynnal cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Bysgod Môr Cymru (SWAC)? Beth yw SWAC?
Beth am weld yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud neu beth sy’n digwydd nesaf.

 • Astudiaeth newydd yn darparu atebion ymarferol i wella lles ieir môr
  Astudiaeth newydd yn darparu atebion ymarferol i wella lles ieir môr
  Mae astudiaeth newydd gan dîm SMARTAQUA yn cynnig 16 o atebion ymarferol ar gyfer gwella lles ieir môr ac yn dangos rhinweddau dull Delphi o sicrhau consensws ymhlith rhanddeiliaid ar anghenion lles, gan dargedu ymchwil lle mae ei angen fwyaf a chreu atebion ymarferol. Cynhaliwyd yr astudiaeth...
 • Cylchgrawn Ffermwyr Pysgod yn adrodd ar arbenigedd CSAR ar gyfer lles ieir môr
  Cylchgrawn Ffermwyr Pysgod yn adrodd ar arbenigedd CSAR ar gyfer lles ieir môr
      Canmolwyd arbenigedd ymchwilydd CSAR ar iechyd a lles yn y cylchgrawn ffermwyr pysgod diweddaraf (Rhag 2020, tudalennau 46-49).   Mae’r erthygl yn tynnu sylw at ymchwil CSAR ar les ieir môr. Mae Jim Treasurer, awdur yr erthygl, yn tynnu sylw at symlrwydd ac eglurder y...
 • Application of Sensors in Precision Aquaculture. webinar banner showing CSAR facilities and lumpfish
  Defnyddio Synwyryddion ym maes Dyframaethu Manwl
  Mae’n bleser gan Brifysgol Abertawe ynghyd â Sefydliad Technoleg Waterford, gyhoeddi’r rhestr o siaradwyr ar gyfer gweminar gyffrous ynghylch Defnyddio Synwyryddion mewn Dyframaethu Manwl. Cynhelir y weminar ar 25 Mai 2021 ac mae’n rhad ac am ddim i bawb sy’n bresennol – mae’r cyfle i gofrestru bellach...
 • Swansea University in collaboration with the Waterford Institute of Technology is delighted to announce the line-up of speakers for an exciting webinar entitled Application of Sensors in Precision Aquaculture. The webinar will take place on the 25th of May 2021 and is free to all attendees - registration is now open.  The webinar will feature talks from entrepreneurs, academics, and government agencies committed to supporting aquaculture companies in decision-making to help make ecological aquaculture an achievable target. The webinar promises to be an unmissable opportunity for professionals working in the aquaculture of fish, shellfish, and seaweeds, but also across this dynamic sector.
  Gofalu am ieir
  Mae erthygl ddiweddar a gyhoeddwyd gan y Fish Farmer Magazine yn adrodd ar ymchwil a gynhaliwyd gan y Ganolfan Ymchwil i Ddyfroedd Cynaliadwy (CSAR) ar les ieir môr a’r camau sydd ar waith i ddatblygu offer i ddysgu rhagor am les ieir môr. Gallwch ddarllen yr erthygl...
 • #SWELA20 mewn niferoedd
  #SWELA20 mewn niferoedd
  Ymunodd cyfanswm o 262 o gyfranogwyr o 38 o wledydd â’r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu. Yn gyffredinol, roedd y digwyddiad wedi’i drefnu’n dda iawn, llwyddodd lefel y wybodaeth i fodloni disgwyliadau’r holl gyfranogwyr. Mae’r adroddiad gwerthuso bellach ar gael i’w lawrlwytho....
 • Symposiwm Cyntaf ar Les mewn Dyframaethu
  Symposiwm Cyntaf ar Les mewn Dyframaethu
    Dilynwyd symposiwm y bore gan weithdy ar les ieir môr yn y prynhawn. Mae’r fideo isod yn dangos uchafbwyntiau’r diwrnod. Yn gyffredinol, roedd y digwyddiad wedi’i drefnu’n dda iawn, llwyddodd lefel y wybodaeth i fodloni disgwyliadau’r holl gyfranogwyr. Gallwch lawrlwytho’r adroddiad gwerthuso yma....
 • Dyddiad wedi'i bennu ar gyfer digwyddiad lles dyframaethu adroddiadau FishSite
  Dyddiad wedi’i bennu ar gyfer digwyddiad lles dyframaethu adroddiadau FishSite
  Mae’r Ganolfan Ymchwil Dyfrol Gynaliadwy yn trefnu’r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu (SWELA 2020), y gellir ymuno ag ef ar-lein am ddim ar 26 Tachwedd. Fe wnaeth The FishSite – platfform rhannu gwybodaeth gyda newyddion, dadansoddiadau ac adnoddau o’r radd flaenaf ar gyfer y diwydiannau dyframaethu...
 • Gweithdrefnau Gweithredu Safonol Ieir Môr
  Gweithdrefnau Gweithredu Safonol Ieir Môr
    Gwnaeth y Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy (CSAR) waith arloesol ym maes ffermio ieir môr yn y DU. CSAR yw’r unig gyfleuster yn y DU sy’n casglu stoc magu ieir môr i gynaeafu lleithon ac wyau ffres i’w deori. Mae ein hymchwil wedi cynhyrchu naw Gweithdrefn Weithredu...
 • Mae'r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu'n canolbwyntio ar les pysgod
  Mae’r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu’n canolbwyntio ar les pysgod
  Ymunodd cyfanswm o 262 o gyfranogwyr o 38 o wledydd â’r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu. Eleni, cyflwynwyd y symposiwm ar-lein ar 26 Tachwedd a chanolbwyntiodd ar Ddangosyddion Lles Gweithredol (OWI) ar gyfer eogiaid, ieir môr, tilapiaid, draenogiaid y môr a merfogiaid y môr. Mae’r weminar...
 • Mae The FishSite yn rhoi adroddiad ar yr Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu
  Mae The FishSite yn rhoi adroddiad ar yr Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu
  The FishSite – platfform rhannu gwybodaeth gyda newyddion, dadansoddiadau ac adnoddau o’r radd flaenaf ar gyfer y diwydiannau dyframaeth. Mae’n rhoi adroddiad ar y Symposiwm diweddar ar Les mewn Dyframaethu a gyflwynwyd ar-lein ar 29 Tachwedd 2020. Mae’r erthygl yn rhoi crynodeb o’r holl gyflwyniadau ac yn...

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP