Archive for the Ymchwil Category

Astudiaeth newydd yn darparu atebion ymarferol i wella lles ieir môr

Astudiaeth newydd yn darparu atebion ymarferol i wella lles ieir môr

Mae astudiaeth newydd gan dîm SMARTAQUA yn cynnig 16 o atebion ymarferol ar gyfer gwella lles ieir môr ac yn dangos rhinweddau dull Delphi o sicrhau consensws ymhlith rhanddeiliaid ar anghenion lles, gan dargedu ymchwil lle mae ei angen fwyaf a chreu atebion ymarferol. Cynhaliwyd yr astudiaeth

Read more

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP