Dyfrfwydydd a chynhyrchion maethyllol fferyllol

Dyfrfwydydd a chynhyrchion maethyllol fferyllol

Mae algâu yn ffynonellau cynaliadwy, hirdymor addawol o fio-màs ac olewau ar gyfer biodanwydd, porthiant, bwyd, cynhyrchion cosmetig a fferyllol. Bydd SMARTAQUA yn defnyddio algâu i gefnogi datblygiad deietau pysgod cyfnerthedig, mwy cynaliadwy a chynhyrchion difwyd eraill, yn cynnwys llifynnau, pigmentau a chyfansoddion bioweithredol.

Mae blawd pysgod ac olewau pysgod morol yn cael eu defnyddio’n gyffredin mewn bwydydd dyframaeth (dyfrfwydydd), yn bennaf oherwydd eu bod yn cynnwys llawer o broteinau buddiol o safon uchel ac asid brasterog amlannirlawn omega 3 cadwyn hir (n-3 LC-PUFA). Fodd bynnag, mae’r cyflenwad naturiol o bysgod morol yn gyfyngedig, ac mae arwyddion eisoes fod dyframaeth yn rhoi baich mawr ar adnoddau pysgod gwyllt, gan fod y diwydiant yn defnyddio 68% ac 88% o’r cyflenwad byd-eang blynyddol o flawd pysgod ac olew pysgod, yn y drefn honno. Gan fod y cyflenwad yn lleihau a’r prisiau’n codi, mae deunyddiau crai eraill yn cael eu defnyddio i greu dyfrfwydydd. Ymhlith cynhwysion dyfrfwyd amgen o’r fath y mae microalgâu, sy’n cynnig rhai o’r dewisiadau gorau yn lle cynhwysion sy’n deillio o flawd pysgod ac olew pysgod.

Mae busnesau bach a chanolig yng Nghymru yn cystadlu’n uniongyrchol â chwmnïau dyfrfwyd rhyngwladol mawr. Drwy gynhyrchu deietau pysgod cyfnerthedig newydd, gan ddefnyddio microalgâu, bydd Cymru mewn sefyllfa gryfach mewn sector sy’n tyfu’n gyflym. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau bod cynnyrch y busnesau’n cyrraedd y farchnad, mae angen profi dyfrfwydydd a chynhyrchion maethyllol fferyllol newydd yn drwyadl, a bydd SMARTAQUA yn cynnig hyn.

Beth am weld sut maen nhw’n gwneud hynny ac ymuno â’n rhwydwaith o eco-arloeswyr yn y diwydiant dyframaeth difwyd.

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP