Meysydd Arbenigedd

Meysydd Arbenigedd

microalgaeMicroalgâu
seaweed
Gwymonau

Eogiaid a brithyllod
lumpfish
Ieir môr
zebrafish
Pysgod rhesog
killifish
Pysgod abwyd
tilapia
Tilapia
mussels
Cregyn gleision

Draenogiaid y môr
herring
Penwaig
Cemeg dŵr Peirianneg systemau RAS Bio-brosesu
Biocemeg Bioadfer Ffisioleg Histopatholeg
Geneteg Genomeg faethyllol
Biotechnoleg las Technoleg carbon isel Ymchwil biofeddygol Profi cyffuriau
Ymddygiad pysgod Dyfrfwydydd Cynhyrchion maethyllol fferyllol

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP