Cyfleusterau

Cyfleusterau

Y Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy (CSAR) yw’r unig ganolfan ragoriaeth ar gyfer dyframaeth cynaliadwy yng Nghymru a dyma ganolfan fwyaf blaenllaw’r DU ar gyfer technoleg ailgylchredeg a dyframaeth difwyd.

Mae gan y Ganolfan systemau dyframaeth ailgylchredeg modern y gellir eu rhaglennu’n llawn. Fe’i cynlluniwyd ar gyfer ymchwil gymhwysol ar gasgliad amrywiol o organebau dyfrol, o ardaloedd tymherus i rai trofannol, ac o amgylcheddau morol i rai croyw.

Beth am weld sut maen nhw’n gwneud hynny ac ymuno â’n rhwydwaith o eco-arloeswyr yn y diwydiant dyframaeth di-fwyd.

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP