Pysgod Glanhau

Pysgod Glanhau

Bob blwyddyn mae’r diwydiant eogiaid angen 50 miliwn o ieir môr i lanhau llau môr oddi ar eogiaid. Parasitiaid allanol yw llau môr sy’n bwydo ar groen a mwcws y pysgodyn morol mae’n byw arno. Mae SMARTAQUA yn ymchwilio i ffyrdd o gynhyrchu ieir môr yn gynaliadwy i reoli llau môr.

Mae gan ieir môr gyrff tew ac maen nhw’n unigryw o ran golwg, ac anaml y byddant yn cael eu gweld mewn marchnadoedd neu siopau y tu allan i Norwy neu Wlad yr Iâ. Yn Ewrop, gellir prynu ‘cafiâr ieir môr’ yn y rhan fwyaf o archfarchnadoedd.

Ond yn ddiweddar, enynnodd ieir môr ddiddordeb ac enwogrwydd yn y diwydiant dyframaeth. Y rheswm: gall ieir môr lanhau llau môr oddi ar eogiaid a ffermir.

Mae ieir môr yn bysgod glanhau effeithiol – maen nhw’n bwyta’r copepodau ectoparasit – Lepeophtherius salmonis, sef llau môr, o roi eu henw cyffredin iddynt.

Ddiwedd yr 20fed ganrif, daeth ffermio eogiaid yn ddiwydiant proffidiol. Norwy, Chile a’r Alban sy’n cynhyrchu’r niferoedd mwyaf ohonynt, ond mae sawl her yn gysylltiedig â ffermio eogiaid yn ddwys, a llau môr yw un ohonynt. Os oes llawer ohonynt, gall llau môr leihau bwydo a thwf, achosi anemia a lleihau ymwrthedd i glefydau, sy’n arwain at farwolaeth eogiaid weithiau.
lice on sea trout

Four Sea Lice on Sea Trout

Sea Lice

Sea Lice

Tan yn ddiweddar, yr unig ffordd o gael gwared ar lau môr oedd defnyddio meddyginiaethau, ond datblygodd llau môr ymwrthedd, ac ychydig iawn o gyfansoddion sydd wedi’u trwyddedu i’w defnyddio. Mae rhoi ieir môr, sy’n bwyta’r llau môr, yn y cewyll eogiaid yn ddewis amgen sy’n atyniadol ac yn ystyriol o’r amgylchedd.
The SMARTAQUA team is researching ways of producing lumpfish sustainably. Lumpfish aquaculture started in the past decade on a small scale and it is still quite immature. However, the industry needs c. 50 million lumpfish every year to help meet its salmon production targets and CSAR has consolidated itself as one of the leading centres of lumpfish research.
Find out more and join our network of eco-innovators in the non-food aquaculture industry.

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP