Pysgod Glanhau

Pysgod Glanhau

Bob blwyddyn mae’r diwydiant eogiaid angen 50 miliwn o ieir môr i lanhau llau môr oddi ar eogiaid. Parasitiaid allanol yw llau môr sy’n bwydo ar groen a mwcws y pysgodyn morol mae’n byw arno. Mae SMARTAQUA yn ymchwilio i ffyrdd o gynhyrchu ieir môr yn gynaliadwy i reoli llau môr.

Mae gan ieir môr gyrff tew ac maen nhw’n unigryw o ran golwg, ac anaml y byddant yn cael eu gweld mewn marchnadoedd neu siopau y tu allan i Norwy neu Wlad yr Iâ. Yn Ewrop, gellir prynu ‘cafiâr ieir môr’ yn y rhan fwyaf o archfarchnadoedd.

Ond yn ddiweddar, enynnodd ieir môr ddiddordeb ac enwogrwydd yn y diwydiant dyframaeth. Y rheswm: gall ieir môr lanhau llau môr oddi ar eogiaid a ffermir.

Mae ieir môr yn bysgod glanhau effeithiol – maen nhw’n bwyta’r copepodau ectoparasit – Lepeophtherius salmonis, sef llau môr, o roi eu henw cyffredin iddynt.

Ddiwedd yr 20fed ganrif, daeth ffermio eogiaid yn ddiwydiant proffidiol. Norwy, Chile a’r Alban sy’n cynhyrchu’r niferoedd mwyaf ohonynt, ond mae sawl her yn gysylltiedig â ffermio eogiaid yn ddwys, a llau môr yw un ohonynt. Os oes llawer ohonynt, gall llau môr leihau bwydo a thwf, achosi anemia a lleihau ymwrthedd i glefydau, sy’n arwain at farwolaeth eogiaid weithiau.
lice on sea trout

Four Sea Lice on Sea Trout

Sea Lice

Sea Lice

Tan yn ddiweddar, yr unig ffordd o gael gwared ar lau môr oedd defnyddio meddyginiaethau, ond datblygodd llau môr ymwrthedd, ac ychydig iawn o gyfansoddion sydd wedi’u trwyddedu i’w defnyddio. Mae rhoi ieir môr, sy’n bwyta’r llau môr, yn y cewyll eogiaid yn ddewis amgen sy’n atyniadol ac yn ystyriol o’r amgylchedd.
Mae tîm SMARTAQUA yn ymchwilio i ffyrdd o gynhyrchu lympiau pysgod yn gynaliadwy. Dechreuodd dyframaethu pysgod pysgod yn ystod y degawd diwethaf ar raddfa fach ac mae’n dal yn eithaf anaeddfed. Fodd bynnag, mae angen i’r diwydiant c. 50 miliwn o lympiau pysgod bob blwyddyn i helpu i gyrraedd ei dargedau cynhyrchu eogiaid ac mae CSAR wedi cydgrynhoi ei hun fel un o brif ganolfannau ymchwil lympiau pysgod.
Darganfyddwch fwy ac ymunwch â’n rhwydwaith o eco-arloeswyr yn y diwydiant dyframaethu heblaw bwyd.

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP