SMARTAQUA

Nod SMARTAQUA yw ehangu busnesau dyframaeth nad ydynt yn ymwneud â bwyd yma yng Nghymru.

Gyda’n gilydd, byddwn yn:

Pysgod glanach

Lump fish

er mwyn glanhau eogiaid o lau môr

Pysgod ar gyfer acwariwm

Aquarium fish

wedi’u magu’n gynaliadwy mewn caethiwed

Dyfrfwydydd a maethyllolion

Algae

defnyddio algâu i wella bwydydd ac atchwanegion pysgod.

Pysgod labordai

Laboratory Fish

er mwyn hybu ymchwil biomeddygol

Mae SMARTAQUA yn cynnig y canlynol i gwmnïau sy’n cael eu llywio gan wyddoniaeth:

 • Mynediad at rwydwaith o ymchwilwyr, byrddau dyframaeth a busnesau rhyngwladol
 • Mynediad at arbenigedd gwyddonol ac arweiniad ynghylch biotechnoleg pysgod ac algâu
 • Cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol

Gyda’n gilydd, byddwn yn:

 Creu rhwydwaith ar gyfer cydweithredu rhwng busnesau dyframaeth difwyd a’r byd academaidd yng Nghymru
 Datblygu cynnyrch a phrosesau newydd i gefnogi twf economaidd
 Cefnogi mewnfuddsoddiad
 Hybu rhagoriaeth ym maes gwyddoniaeth

Cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu sut gall SMARTAQUA gynorthwyo eich busnes:

 

 

Mae’r Grŵp Cynghori Rhanddeiliaid yn darparu cyngor ar gyfeiriad cyffredinol a materion penodol gweithrediad SMARTAQUA.

Gellir gweld cylch gorchwyl y grŵp yma

Arweiniodd ymchwil SMARTAQUA at naw Gweithdrefn Weithredu Safonol a fabwysiadwyd gan y diwydiant

 • “Diolch i chi am ddarparu eich gweithdrefnau gweithredu safonol, cynlluniau bwydo, a chyngor ar y biofilters, ac ati. Mae’r SOPs wedi bod yn ddefnyddiol iawn ynghyd â’r cynlluniau bwydo”
  Gweithredwr Deorfa, Ocean Matters
 • “Mae eich gweithdrefnau gweithredu safonol (SOP’s) ar gyfer cynhyrchu lympiau pysgod wedi bod yn ddefnyddiol iawn”.
  Rheolwr Cyfleusterau a Busnes, Prifysgol Goffa Newfoundland, Canada.
 • “Mae’r ymchwil rydyn ni wedi ymgymryd â hi ers 2014/15 wedi dylanwadu ar bob un o’r sector Pysgod Glân yn y DU…. mae wedi bod yn foddhaol iawn gweld protocolau a ddatblygwyd gennym ac a ymarferwyd gennym yn CSAR yn cael eu mabwysiadu gan y diwydiant ehangach. ”
  Cyfarwyddwr, The Cleaner Fish Company

 

Mae’r Gweithdrefnau Gweithredu Safonol Lumpfish ar gael i’w lawrlwytho ar ffurf PDF

Latest News

 • Swansea University in collaboration with the Waterford Institute of Technology is delighted to announce the line-up of speakers for an exciting webinar entitled Application of Sensors in Precision Aquaculture. The webinar will take place on the 25th of May 2021 and is free to all attendees - registration is now open.  The webinar will feature talks from entrepreneurs, academics, and government agencies committed to supporting aquaculture companies in decision-making to help make ecological aquaculture an achievable target. The webinar promises to be an unmissable opportunity for professionals working in the aquaculture of fish, shellfish, and seaweeds, but also across this dynamic sector.
  Mae gan SMARTAQUA Arfaeth Patent
  Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i 50 miliwn o lwmpen gan y diwydiant ffermio Eog yn Ewrop fwyta parasit o’r enw ‘Sealice’ oddi ar eog. Mae morloi yn barasitiaid allanol sy’n bwydo ar groen a mwcws eog yr Iwerydd, a gallant leihau twf, iechyd a lles eogiaid, gan...
 • SMARTAQUA Etifeddiaeth Gwarantedig
  SMARTAQUA Etifeddiaeth Gwarantedig
  Bydd tîm SMARTAQUA yn cymryd rhan mewn tri phrosiect a fydd yn defnyddio ymchwil SMARTAQUA i warantu etifeddiaeth ac effaith y prosiect y tu hwnt i oes y prosiect: Cure4Aqua: Yn halltu dyframaeth yr UE trwy gyd-greu arloesiadau iechyd a lles, yn brosiect €6.2miliwn a ariennir gan...

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP