SMARTAQUA

Nod SMARTAQUA yw ehangu busnesau dyframaeth nad ydynt yn ymwneud â bwyd yma yng Nghymru.

Gyda’n gilydd, byddwn yn:

Pysgod glanach

Lump fish

er mwyn glanhau eogiaid o lau môr

Pysgod ar gyfer acwariwm

Aquarium fish

wedi’u magu’n gynaliadwy mewn caethiwed

Dyfrfwydydd a maethyllolion

Algae

defnyddio algâu i wella bwydydd ac atchwanegion pysgod.

Pysgod labordai

Laboratory Fish

er mwyn hybu ymchwil biomeddygol

Mae SMARTAQUA yn cynnig y canlynol i gwmnïau sy’n cael eu llywio gan wyddoniaeth:

 • Mynediad at rwydwaith o ymchwilwyr, byrddau dyframaeth a busnesau rhyngwladol
 • Mynediad at arbenigedd gwyddonol ac arweiniad ynghylch biotechnoleg pysgod ac algâu
 • Cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol

Gyda’n gilydd, byddwn yn:

 Creu rhwydwaith ar gyfer cydweithredu rhwng busnesau dyframaeth difwyd a’r byd academaidd yng Nghymru
 Datblygu cynnyrch a phrosesau newydd i gefnogi twf economaidd
 Cefnogi mewnfuddsoddiad
 Hybu rhagoriaeth ym maes gwyddoniaeth

Cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu sut gall SMARTAQUA gynorthwyo eich busnes:

 

 

Mae’r Grŵp Cynghori Rhanddeiliaid yn darparu cyngor ar gyfeiriad cyffredinol a materion penodol gweithrediad SMARTAQUA.

Gellir gweld cylch gorchwyl y grŵp yma

Arweiniodd ymchwil SMARTAQUA at naw Gweithdrefn Weithredu Safonol a fabwysiadwyd gan y diwydiant

 • “Diolch i chi am ddarparu eich gweithdrefnau gweithredu safonol, cynlluniau bwydo, a chyngor ar y biofilters, ac ati. Mae’r SOPs wedi bod yn ddefnyddiol iawn ynghyd â’r cynlluniau bwydo”
  Gweithredwr Deorfa, Ocean Matters
 • “Mae eich gweithdrefnau gweithredu safonol (SOP’s) ar gyfer cynhyrchu lympiau pysgod wedi bod yn ddefnyddiol iawn”.
  Rheolwr Cyfleusterau a Busnes, Prifysgol Goffa Newfoundland, Canada.
 • “Mae’r ymchwil rydyn ni wedi ymgymryd â hi ers 2014/15 wedi dylanwadu ar bob un o’r sector Pysgod Glân yn y DU…. mae wedi bod yn foddhaol iawn gweld protocolau a ddatblygwyd gennym ac a ymarferwyd gennym yn CSAR yn cael eu mabwysiadu gan y diwydiant ehangach. ”
  Cyfarwyddwr, The Cleaner Fish Company

 

Mae’r Gweithdrefnau Gweithredu Safonol Lumpfish ar gael i’w lawrlwytho ar ffurf PDF

Latest News

 • Digwyddiad Olaf SMARTAQUA.
  Digwyddiad Olaf SMARTAQUA.
  Ar 15 a 16 Medi 2022, cynhaliodd SMARTAQUA ddigwyddiad prosiect terfynol deuddydd, i ddathlu ein hetifeddiaeth a’n llwyddiannau. Cymerodd 35 o fynychwyr o Lywodraeth Cymru, y byd academaidd a’r diwydiant dyframaethu ran yn yr Advancing Aquaculture in the Blue Economy: Challenges and Opportunities’s packed schedule of presentations,...
 • Themâu SMARTAQUA a Trawsbynciol
  Themâu SMARTAQUA a Trawsbynciol
  Themâu trawsbynciol (CCTs) yn faterion sy’n cyffwrdd ag egwyddorion cyffredinol fel democratiaeth, cydraddoldeb, cynaliadwyedd a llywodraethu da. Mae angen gweithredu mewn sawl maes ac, o’r herwydd, mae angen eu hintegreiddio i bob rhan o’r rhaglenni a ariennir gan Ewrop. Wedi’i osod yng nghyd-destun polisi sy’n esblygu, mae’r...

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP