Cymryd rhan

Cymryd rhan

Drwy ymuno â SMARTAQUA, gall eich busnes sy’n ymwneud â dyframaeth a biotechnoleg fod yn rhan o rwydwaith ehangach SMARTAQUA, sy’n cynnig cyfle i ymgysylltu â chanolfannau rhagoriaeth y Brifysgol, byrddau dyframaeth, cwmnïau rhyngwladol a busnesau dyframaeth eraill yng Nghymru.

Mae SMARTAQUA yn cynnig y canlynol i gwmnïau sy’n cael eu llywio gan wyddoniaeth:

Mynediad at rwydwaith o ymchwilwyr, byrddau dyframaeth a busnesau rhyngwladol
Mynediad at arbenigedd gwyddonol ac arweiniad ynghylch biotechnoleg pysgod ac algâu
Cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol

Mae busnesau sy’n rhan o’r rhwydwaith yn cael cyfle i weithio gyda staff gwyddonol SMARTAQUA ar brosiectau ymchwil a datblygu sydd â’r nod o hwyluso’r gwaith o ddatblygu cynnyrch..

Gallwn gynnig yr arbenigedd canlynol:.

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP