Archive for the Uncategorized @cy Category

Themâu SMARTAQUA a Trawsbynciol

Themâu trawsbynciol (CCTs) yn faterion sy’n cyffwrdd ag egwyddorion cyffredinol fel democratiaeth, cydraddoldeb, cynaliadwyedd a llywodraethu da. Mae angen gweithredu mewn sawl maes ac, o’r herwydd, mae angen eu hintegreiddio i bob rhan o’r rhaglenni a ariennir gan Ewrop. Wedi’i osod yng nghyd-destun polisi sy’n esblygu, mae’r

Read more

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP