Archive for the Cyhoeddiadau Category

Llyfr Onliney ffactor AWE o bysgod, gwylanod a chregyn gleision yma

Llyfr Onliney ffactor AWE o bysgod, gwylanod a chregyn gleision yma

  Yn llwyd iawn tu fas ond yn glyd braf yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe. Bu criw SMARTAQUA yn croesawu ymwelwyr o bob oed a chefndir. Roedd gennym wymon, cregyn gleision a physgod mawr a mân. Cafodd plant a rhieni, ac ambell fam-gu a thad-cu, eu syfrdanu’n llwyr

Read more

Ymweliad yr Asiantaeth Safonau Bwyd â Phrifysgol Abertawe

 

Read more

Pa mor wahanol yw ieir môr o dras wahanol?

Mae cyhoeddiad newydd gan dîm SMARTAQUA yn awgrymu bod rhai poblogaethau ieir môr yn fach iawn ac yn cynnwys amrywiaeth genetig isel iawn, sy’n golygu eu bod nhw’n arbennig o fregus i’w gorddefnyddio ac yn agored i fewnfynediad genetig. Cyhoeddir y canlyniadau’r wythnos hon, sy’n dangos gwahaniaethau

Read more

Canlyniadau newydd am les tilapia

Mae cyhoeddiad newydd gan dîm SMARTAQUA yn awgrymu y gallai stocio pysgod tilapia a ffermir ar ddwyseddau uchel fod o fudd i’w lles nhw, a’u gwneud yn llai goresgynnol pe baent yn dianc. Cyhoeddwyd yr astudiaeth yn y Royal Society Open Science ddechrau fis Rhagfyr, sy’n ystyried

Read more

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP