Arwyddion Straen sy’n Gysylltiedig â Chortisol ym Microbiome Pysgod

Arwyddion Straen sy’n Gysylltiedig â Chortisol ym Microbiome Pysgod

Mae cortisol – hormon sy’n gysylltiedig â straen, yn tarfu ar ficrobiome y perfedd mewn eog. Gall hyn achosi iechyd pysgod gwael – cymerwch gip ar ein cyhoeddiad newydd gan Dr Tamsyn Uren Webster a chyd-awduron. Mae’r papur hwn hefyd yn tynnu sylw at werth defnyddio samplau ysgarthol anfewnwthiol i fonitro straen, a hefyd i bennu   bacteria ymateb-i-straen a chortisol. 

 

Mae’r papur ymchwil ar gael am ddim yma

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP