Archive for the Cyhoeddiadau Category

Pa mor wahanol yw ieir môr o dras wahanol?

Mae cyhoeddiad newydd gan dîm SMARTAQUA yn awgrymu bod rhai poblogaethau ieir môr yn fach iawn ac yn cynnwys amrywiaeth genetig isel iawn, sy’n golygu eu bod nhw’n arbennig o fregus i’w gorddefnyddio ac yn agored i fewnfynediad genetig. Cyhoeddir y canlyniadau’r wythnos hon, sy’n dangos gwahaniaethau

Read more

Canlyniadau newydd am les tilapia

Mae cyhoeddiad newydd gan dîm SMARTAQUA yn awgrymu y gallai stocio pysgod tilapia a ffermir ar ddwyseddau uchel fod o fudd i’w lles nhw, a’u gwneud yn llai goresgynnol pe baent yn dianc. Cyhoeddwyd yr astudiaeth yn y Royal Society Open Science ddechrau fis Rhagfyr, sy’n ystyried

Read more

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP