Canlyniadau newydd am les tilapia

Canlyniadau newydd am les tilapia

Mae cyhoeddiad newydd gan dîm SMARTAQUA yn awgrymu y gallai stocio pysgod tilapia a ffermir ar ddwyseddau uchel fod o fudd i’w lles nhw, a’u gwneud yn llai goresgynnol pe baent yn dianc.

Cyhoeddwyd yr astudiaeth yn y Royal Society Open Science ddechrau fis Rhagfyr, sy’n ystyried sut mae gorlenwi wrth ddyframaethu pysgod tilapia Nîl yn gallu arwain at ymddygiad annormal a allai effeithio ar les.

Mae’r erthygl lawn ar gael yma

Champneys T, Castaldo G, Consuegra S, Garcia de Leaniz C. 2018 Density dependent changes in neophobia and stress-coping styles in the world’s oldest farmed fish. R. Soc. open sci. 5: 181473. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.181473

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP