Llyfr Onliney ffactor AWE o bysgod, gwylanod a chregyn gleision yma

Ar y cyfan, roedd y Bwrdd a’r Weithrediaeth yn teimlo bod yr ymweliad yn gyfle gwych i glywed am yr holl waith ymchwil amrywiol sy’n cael ei gynnal.
Roedd hi’n ddydd Sadwrn llwyd, y trydydd o Dachwedd 2018.

 

Yn llwyd iawn tu fas ond yn glyd braf yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe. Bu criw SMARTAQUA yn croesawu ymwelwyr o bob oed a chefndir.
Roedd gennym wymon, cregyn gleision a physgod mawr a mân. Cafodd plant a rhieni, ac ambell fam-gu a thad-cu, eu syfrdanu’n llwyr gan yr wyau y gallwch weld yn syth drwyddynt – wyau’r pysgodyn rhesog – ac yn rhyfeddu wrth glywed sŵn curiad calon larfa pysgodyn rhesog. Cawsant eu cyfareddu’n lân wrth echdynnu DNA o fefus.

 

“Ydy hyn i gyd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe?”, holodd rhiant i dri o blant. “Ydy, mae tîm SMARTAQUA yn gweithio gydag organebau dyfrol i wella ymchwil biofeddygol, y diwydiant pysgod addurnol, a bwydydd dyfrol yn y Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy.”

 

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP