Datblygu, dilysu a phrofi Mynegai Sgôr Lles Gweithredol ar gyfer ieir môr a ffermir Cyclopterus lumpus L

Datblygu, dilysu a phrofi Mynegai Sgôr Lles Gweithredol ar gyfer ieir môr a ffermir Cyclopterus lumpus L

Defnyddir ieir môr (Cyclopterus lumpus L.) yn helaeth ar gyfer rheoli llau môr wrth ffermio eogiaid, ond mae eu lles yn aml yn cael ei danseilio gan hwsmonaeth wael, straen, ac achosion o glefydau, sy’n peryglu eu gallu i ddileuo eog ac yn peri pryder cyhoeddus.

Yn yr astudiaeth newydd hon gan Carolina Gutierrez-Rabadan a chyd-awduron, cyflwynir y mynegai lles gweithredol cyntaf wedi’i ddilysu, a’i adolygu gan gymheiriaid, ar gyfer ieir môr a ffermir; mae’n adrodd canlyniadau ar gyfer 6 safle masnachol ac yn dangos bod 29% o ieir môr wedi eu peryglu neu wedi dioddef lles gwael ac mae’n nodi’r prif broblemau lles gan awgrymu camau adfer.

Mae’r papur ymchwil ar gael am ddim yma

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP