Ymweliad yr Asiantaeth Safonau Bwyd â Phrifysgol Abertawe

Ymweliad yr Asiantaeth Safonau Bwyd â Phrifysgol Abertawe

 

Ar 18 Medi, cafodd tîm SMARTAQUA y pleser o groesawu Bwrdd ac Aelodau Gweithredol o’r Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA).

Cafwyd taith dywys o gyfleusterau dyframaeth y Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy dan arweiniad Mr Craig Pooley a Dr Sara Barrento.

Gyda’i gilydd, dangoswyd ffrwyth ymchwil SMARTAQUA: dyframaeth y tu hwnt i fwyd – yn canolbwyntio ar gynhyrchu pysgod brodorol glanach, pysgod ar gyfer ymchwil biofeddygol, bwydydd dyfrol a deunyddiau maethol-fferyllol.

.

Roedd gan aelodau’r FSA ddiddordeb yn y prosiect, ac yn llawn chwilfrydedd am feicroalgâu wedi’u haddasu’n enynnol ac olrhain bwyd.

Yn dilyn ymweliad â’r safle, mynychodd staff yr FSA seminar byr gyda’r Athro Carlos Garcia yn sgwrsio am ‘Datblygu adnoddau gwell ar gyfer olrhain pysgod’.

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP