GALL LLAWDRINIAETH TWLL CLO WELLA LLES IEIR MÔR

GALL LLAWDRINIAETH TWLL CLO WELLA LLES IEIR MÔR

Yn y cyhoeddiad hwn, mae’r awduron yn disgrifio sut y gwnaethon nhw addasu’r defnydd o laparosgopi (llawdriniaeth twll clo) i gael biopsïau arennau a gonadau o ieir môr gwrywaidd. Mae hyn wedi golygu y gellir gwneud asesiad iechyd manylach, delweddu statws atgenhedlol yn uniongyrchol, a sgrinio PCR ar gyfer pathogenau dethol i asesu eu haddasrwydd fel stoc magu.

Mae’r papur ymchwil ar gael am ddim yma

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP