Archive for the Digwyddiadau Category

Dewch gyda ni am dro o dan y môr a’i donnau i weld dirgelion pysgod, gwymon a chregyn gleision.

Dewch gyda ni am dro o dan y môr a’i donnau i weld dirgelion pysgod, gwymon a chregyn gleision.

Dewch gyda ni am dro o dan y môr a’i donnau i weld dirgelion pysgod, gwymon a chregyn gleision. Dewch i gwrdd â’r pysgodyn abwyd – pysgodyn mwyaf eithafol y byd. Pryd? Dewch i gwrdd â ni ar 3 Tachwedd, 2018 rhwng 10:00 a 17:00. Ble?  O flaen

Read more

Symposiwm undydd ar eogiaid a brithyllod

  Croesawyd Symposiwm Undydd ar Eogiaid a Brithyllod i Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy, Prifysgol Abertawe, ar y cyd â SMARTAQUA ar 14 Tachwedd 2018. Cafwyd anerchiadau gan gynrychiolwyr o Brifysgol Abertawe; NERC Centre for Ecology & Hydrology, Caeredin ac Afonydd Cymru, a oedd yn trin a thrafod

Read more

Sut gall ymchwil meicrobiom fod o fudd i ddyframaeth y DU?

Bu Dr Tamsyn Uren Webster yn rhoi sgwrs mewn gweithdy Canolfan Cydweithredol ar Ymchwil Ddyfarmaeth y DU yn Aberdeen (22-23 Tachwedd 2018). Cyfuniad o boblogaethau bacteria, archaea, ffyngi a firysau sy’n byw naill ai ar neu mewn anifail yw meicrobiom. Mae’r meicrobiom yn effeithio ar iechyd, twf

Read more

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP