Sut gall ymchwil meicrobiom fod o fudd i ddyframaeth y DU?

Sut gall ymchwil meicrobiom fod o fudd i ddyframaeth y DU?

Bu Dr Tamsyn Uren Webster yn rhoi sgwrs mewn gweithdy Canolfan Cydweithredol ar Ymchwil Ddyfarmaeth y DU yn Aberdeen (22-23 Tachwedd 2018).

Cyfuniad o boblogaethau bacteria, archaea, ffyngi a firysau sy’n byw naill ai ar neu mewn anifail yw meicrobiom. Mae’r meicrobiom yn effeithio ar iechyd, twf a lles anifeiliaid a ffermir. Roedd y gweithdy’n canolbwyntio ar elfennau meicrobiom pysgod ag esgyll yn ogystal â physgod cregyn (coluddion, tagellau a chrwyn) yn ogystal ag elfennau meicrobiota yn yr amgylchedd – dŵr. Pwynt trafod Dr Uren Webster oedd effaith straen ar feicrobiom pysgod. Rhagor o fanylion yma

 

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP