Mae The FishSite yn rhoi adroddiad ar yr Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu

Mae The FishSite yn rhoi adroddiad ar yr Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu

The FishSite – platfform rhannu gwybodaeth gyda newyddion, dadansoddiadau ac adnoddau o’r radd flaenaf ar gyfer y diwydiannau dyframaeth. Mae’n rhoi adroddiad ar y Symposiwm diweddar ar Les mewn Dyframaethu a gyflwynwyd ar-lein ar 29 Tachwedd 2020. Mae’r erthygl yn rhoi crynodeb o’r holl gyflwyniadau ac yn gwahodd darllenwyr i fwrw golwg ar y weminar wedi’i recordio sydd ar gael ar YouTube bellach.

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP