Dyddiad wedi’i bennu ar gyfer digwyddiad lles dyframaethu adroddiadau FishSite

Dyddiad wedi’i bennu ar gyfer digwyddiad lles dyframaethu adroddiadau FishSite

Mae’r Ganolfan Ymchwil Dyfrol Gynaliadwy yn trefnu’r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu (SWELA 2020), y gellir ymuno ag ef ar-lein am ddim ar 26 Tachwedd. Fe wnaeth The FishSite – platfform rhannu gwybodaeth gyda newyddion, dadansoddiadau ac adnoddau o’r radd flaenaf ar gyfer y diwydiannau dyframaethu – gyflwyno adroddiad ar y digwyddiad hwn sydd eisoes wedi cofrestru 350 o gyfranogwyr.

Gallwch gofrestru yma o hyd.

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP