Cylchgrawn Ffermwyr Pysgod yn adrodd ar arbenigedd CSAR ar gyfer lles ieir môr

 

Cylchgrawn Ffermwyr Pysgod yn adrodd ar arbenigedd CSAR ar gyfer lles ieir môr

 

Canmolwyd arbenigedd ymchwilydd CSAR ar iechyd a lles yn y cylchgrawn ffermwyr pysgod diweddaraf (Rhag 2020, tudalennau 46-49).

 

Mae’r erthygl yn tynnu sylw at ymchwil CSAR ar les ieir môr. Mae Jim Treasurer, awdur yr erthygl, yn tynnu sylw at symlrwydd ac eglurder y dull hwn o asesu lles ieir môr yn gyflym: “I ddechrau, meddyliais y byddai cyfrifo mynegai cyfunol yn rhy gymhleth, ond mae symlrwydd y dull i’w weld yn y siart ar dudalen 8 o’u papur (Rabdan a chyd-weithwyr)”.

 

Mae CSAR bellach wedi ymrwymo i gefnogi’r gwaith o roi’r mynegai lles syml hwn ar waith drwy brosiect newydd a ariennir gan Gronfa Arloesedd Bwyd Môr.

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP