Symposiwm Cyntaf ar Les mewn Dyframaethu

Cynhaliwyd y Symposiwm Cyntaf ar Les mewn Dyframaethu ym Mhrifysgol Abertawe ar 14 Mai 2019

 

Dilynwyd symposiwm y bore gan weithdy ar les ieir môr yn y prynhawn. Mae’r fideo isod yn dangos uchafbwyntiau’r diwrnod. Yn gyffredinol, roedd y digwyddiad wedi’i drefnu’n dda iawn, llwyddodd lefel y wybodaeth i fodloni disgwyliadau’r holl gyfranogwyr.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad gwerthuso yma.

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP