Sylw ar les pysgod

Sylw ar les pysgod

Rhoddodd y platfform newyddion Fish Site sylw i’r Symposiwm Cyntaf ar Les mewn Dyframaethu. Mae’r rhagolygon yn gadarnhaol iawn ac yn dangos y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud gan dîm CSAR:

  • “Dylid canmol Prifysgol Abertawe am gynnal y digwyddiad amserol, cytbwys a llawn gwybodaeth hwn ar les pysgod sy’n cael eu dyframaethu.”
  • Gweminar fydd yr ail Symposiwm ar 26 Tachwedd 2020 – i gofrestru a dysgu mwy ewch i wefan y symposiwm.

Gellir gweld y stori newyddion lawn yma

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP