Gweithdrefnau Gweithredu Safonol Ieir Môr

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol Ieir Môr

 

Gwnaeth y Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy (CSAR) waith arloesol ym maes ffermio ieir môr yn y DU. CSAR yw’r unig gyfleuster yn y DU sy’n casglu stoc magu ieir môr i gynaeafu lleithon ac wyau ffres i’w deori. Mae ein hymchwil wedi cynhyrchu naw Gweithdrefn Weithredu Safonol.

 

  1. Samplu ar gyfer sgrinio am bathogenau mewn ieir môr (Cyclopterus lumpus)

Mae’r SOP hwn yn rhoi arweiniad i’r defnyddiwr ar y dulliau arfer gorau ar gyfer cyn-sgrinio ieir môr gwrywaidd ac ôl-sgrinio ieir môr benywaidd

 

  1. Cludo larfâu ieir môr

Mae’r SOP hwn yn darparu’r canllawiau ar gyfer cludo larfâu ieir môr yn ddiogel mewn bagiau a blychau wedi’u hinswleiddio.

 

  1. Derbyn ac Olrhain Stoc Magu Ieir Môr

Mae’r SOP hwn yn rhoi arweiniad i’r defnyddiwr ar y dulliau arfer gorau ar gyfer derbyn ieir môr i gyfleuster cwarantîn, a sicrhau y gellir olrhain stoc magu yn ystod y tymor.

 

  1. Echdynnu a Storio Lleithon (Milt) Ieir Môr

Mae’r SOP hwn yn rhoi arweiniad i’r defnyddiwr ar y dulliau arfer gorau ar gyfer echdynnu a storio lleithon ieir môr.

 

  1. Stripio ieir môr a ffrwythloni wyau

Mae’r SOP hwn yn rhoi arweiniad i’r defnyddiwr ar ddewis stoc, cynaeafu wyau a lleithon ac arfer gorau ar gyfer ffrwythloni wyau’n llwyddiannus.

 

  1. Trin Wyau Ieir Môr gyda Buffodine®

Mae’r SOP hwn yn rhoi arweiniad i’r defnyddiwr ar y dulliau arfer gorau o drin wyau ieir môr gyda Buffodine® a’u trosglwyddo i RAS B.

 

  1. PIT Tagio PIT Ieir Môr

Mae’r SOP hwn yn rhoi arweiniad i’r defnyddiwr ar y dulliau arfer gorau ar gyfer tagio PIT ieir môr.

 

  1. Brechu Ieir Môr

Mae’r SOP hwn yn rhoi arweiniad i’r defnyddiwr ar y dull arfer gorau o frechu ieir môr.

 

  1. Diddyfnu ieir môr

Mae’r SOP hwn yn disgrifio’r protocol a ddefnyddir yn CSAR ar gyfer diddyfnu ieir môr sy’n fwy estynedig nag enghreifftiau eraill gan y diwydiant ond gall leihau nifer y marwolaethau dros y cyfnod diddyfnu.

 

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP