Archive for the Newyddion Category

Defnyddio Synwyryddion ym maes Dyframaethu Manwl

Defnyddio Synwyryddion ym maes Dyframaethu Manwl

Mae’n bleser gan Brifysgol Abertawe ynghyd â Sefydliad Technoleg Waterford, gyhoeddi’r rhestr o siaradwyr ar gyfer gweminar gyffrous ynghylch Defnyddio Synwyryddion mewn Dyframaethu Manwl. Cynhelir y weminar ar 25 Mai 2021 ac mae’n rhad ac am ddim i bawb sy’n bresennol – mae’r cyfle i gofrestru bellach

Read more

Gofalu am ieir

Gofalu am ieir

Mae erthygl ddiweddar a gyhoeddwyd gan y Fish Farmer Magazine yn adrodd ar ymchwil a gynhaliwyd gan y Ganolfan Ymchwil i Ddyfroedd Cynaliadwy (CSAR) ar les ieir môr a’r camau sydd ar waith i ddatblygu offer i ddysgu rhagor am les ieir môr. Gallwch ddarllen yr erthygl

Read more

Dyddiad wedi’i bennu ar gyfer digwyddiad lles dyframaethu adroddiadau FishSite

Dyddiad wedi’i bennu ar gyfer digwyddiad lles dyframaethu adroddiadau FishSite

Mae’r Ganolfan Ymchwil Dyfrol Gynaliadwy yn trefnu’r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu (SWELA 2020), y gellir ymuno ag ef ar-lein am ddim ar 26 Tachwedd. Fe wnaeth The FishSite – platfform rhannu gwybodaeth gyda newyddion, dadansoddiadau ac adnoddau o’r radd flaenaf ar gyfer y diwydiannau dyframaethu

Read more

Mae’r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu’n canolbwyntio ar les pysgod

Mae’r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu’n canolbwyntio ar les pysgod

Ymunodd cyfanswm o 262 o gyfranogwyr o 38 o wledydd â’r Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu. Eleni, cyflwynwyd y symposiwm ar-lein ar 26 Tachwedd a chanolbwyntiodd ar Ddangosyddion Lles Gweithredol (OWI) ar gyfer eogiaid, ieir môr, tilapiaid, draenogiaid y môr a merfogiaid y môr. Mae’r weminar

Read more

Mae The FishSite yn rhoi adroddiad ar yr Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu

Mae The FishSite yn rhoi adroddiad ar yr Ail Symposiwm ar Les mewn Dyframaethu

The FishSite – platfform rhannu gwybodaeth gyda newyddion, dadansoddiadau ac adnoddau o’r radd flaenaf ar gyfer y diwydiannau dyframaeth. Mae’n rhoi adroddiad ar y Symposiwm diweddar ar Les mewn Dyframaethu a gyflwynwyd ar-lein ar 29 Tachwedd 2020. Mae’r erthygl yn rhoi crynodeb o’r holl gyflwyniadau ac yn

Read more

Edrychwch i weld beth mae SMARTAQUA wedi bod yn ei wneud yn y fideo newydd hwn

Edrychwch i weld beth mae SMARTAQUA wedi bod yn ei wneud yn y fideo newydd hwn

Yn y fideo hwn, mae tîm SMARTAQUA yn eich gwahodd ar daith sy’n rhoi sylw i iechyd a lles pysgod. Ar hyd y ffordd gallwch weld y cyfleusterau newydd sydd gennym yn y Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy (CSAR); dysgu am les ieir môr a’u pwysigrwydd i’r diwydiant

Read more

SMARTAQUA yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2020

SMARTAQUA yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2020

Cafodd tîm SMARTAQUA y pleser o fod yn rhan o’r ŵyl wyddoniaeth rydd fwyaf ddydd Sadwrn diwethaf (24 Hydref 2020). Roeddem yn fyw ond yn rhithwir, yn y cam ymylol. Cawsom gyfle i lansio ein fideos lle gwnaethom arddangos ein hymchwil ar les pysgod pysgod ac iechyd

Read more

Sylw ar les pysgod

Sylw ar les pysgod

Rhoddodd y platfform newyddion Fish Site sylw i’r Symposiwm Cyntaf ar Les mewn Dyframaethu. Mae’r rhagolygon yn gadarnhaol iawn ac yn dangos y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud gan dîm CSAR: “Dylid canmol Prifysgol Abertawe am gynnal y digwyddiad amserol, cytbwys a llawn gwybodaeth hwn ar

Read more

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP